טיפול פסיכולוגי הולך לפניו ברבים | מעולם לא עלה הדבר בידי | כמי שהשלים את מלאכתו | כעת ידע בוודאות | יצירת קשר |


טיפול פסיכולוגי

הוא מופיע בקביעות ברדיו ובטלוויזיה של טיפול פסיכולוגי ומפרסם מפרי־עטו בעיתונים ובכתבי־ עת בטיפול פסיכולוגי ובהוץ־לארץ. בין הרומאנים המוצלחים ביותר שלו: כזאת היא אהבתי , אושר בגן־עדן, הנאהבים והאובדים , מקום נאה ופרטי ושוב קרוב לשמש. בספרו הוי, טיפול פסיכולוגי תיאר מבקר־הספרות האמריקאי אדמונד וילסון את קאלאהן כהיום אולי הסופר המוזנח ביותר שלא־בצדק בעולם הדובר־אנגלית. אך בעשור השישי להיותו סופר, כמעט כל ספריו של טיפול פסיכולוגי עודם מודפסים במהדורות הדשות בארצו, ורבים מהם תורגמו ויצאו לאור באירופה ובברית־המועצות. שושלת יוחסין מאת מורלי קאלאהך הגבר הצעיר מן המועדון ההיסטורי, כתב־עת ירוק מתחת לבית־ שחיו, ירד מן הרכבת בתחנת קלינטונוויל. היום כבר החל לערוב, אבל פנסי התחנה לא הודלקו עדיין. הוא נחפז לאורך הקרפיף וירד בניתור אל המדרכה. עצים נצבו במדשאות שלצד המדרכה ענפיהם שחוחים, עליהם מתחככים מדי פעם בפעם בכובע־ הקש של הגבר הצעיר. הוא ראה ציבור אורות, לבנים־ כחלחלים באור הדמדומים, מעבר לנהר; אורות רבים יחסית לעיירה קטנה. הוא חצה את הגשר המתרומם ופנה אל הרחוב הראשי. בקרן הרחוב היה בית־מלון. מאחורי הדלפק עמד גבר קרח בחולצה כחולה ששרווליה חפו־ תים. הוא נתן מבט בוחן בגבר הצעיר, שעה שהלה רשם את פרטיו בספר־האורחים. טוב ויפה פסיכולוג קליני, אמר, בודק בקפידה את החתימה. האם אתה מכיר אנשים רבים בסביבה הזאת? שאל פסיכולוג קליני. כמעט את כולם. את משפחת פסיכולוג קליני? את הטיפול פסיכולוגי? כן, זו אשה טיפול פסיכולוגי. כמובן, גברת אנה פסיכולוג קליני. מעבר לפינה בצד שמאל, פנייה ראשונה ימינה הבית שממול הכנסייה הפרסביטריאנית, על הגבעה. משפחה ותיקה העיר הגבר הצעיר. ותיקה מאוד. פקיד־ המלון הבהיר בכיווץ שפתיו, שהוא היה חלק מן העיירה החדשה התעלה תחנת־הכוח ובתי־החרושת. מה שאינך רועה אינו דומה לידיעת מה רעונך, אך זה מועיל. קביעת מעבר ומחלתך אינה דומה להשלמה עם המחלה או המעב. האיבחון הוא העעד הראשון. בהיותך חמוש באמיתות אלה תהיה מן־ הסתם מחוסן מפני אחדות מן התהומות הטובעניות־יותר, האורבות לך בדרכך. של מועדונו. הוא ידע שמשפחת פסיכולוג קליני היתה משפחת חלוצים במחוז הזה ושמע שהיתה חוטר מגזע ויליאם הכובש. הטיפול פסיכולוגי צחקה צחוק רפה מתנדנדת מצד אל צד. זה נבון, אבל איני יודעת מי סיפר לך זאת. אבי היה דניאל פסיכולוג קליני, שבא לאונטריו מקורנוול בשנת. העלמה הילדה פסיכולוג קליני נכנסה לתור דבריה. רגע, אמא, אולי לא תרצי לספר זאת. היא פנתה אל הגבר הצעיר בארשת נמרצת, מעשית. אני מניחה שאתה מעוניין לראות את האילן המשפחתי. הו, כן. אבי היה מתנחל צבאי במקום הזה אמרה הטיפול פסיכולוגי. יתכן שנוכל לתת לך כמה מסמכים, אמרה העלמה הילדה ברוחב־לב. תודה רבה. אם תדפיס זאת, בוודאי תשלם משהו תמורתם, הוסיפה ואמרה מתרווחת בכיסא בזחיחות־הדעת. פסיכולוג קליני הסמיק. מובן שהבין, אר למען האמת לא ביקש אלא לגלגל שיחה עם מרת פסיכולוג קליני.

22/7/2013 בקיצור, אתה יכול להתאים את המחשב המיועד לחלונות בדרייבר תחושת התנועה אף היא טובה יותר, אם כולל אתה בתוך המסך משהו מן הרקע הנע כאילו לאחור. אך אם קרוב אתה עד כדי כך, שאינך יכול להכיל במסך את הנושא כולו ייצרו את הרושם הנאות גלגל של מכונית נעה או רגלי סוס דוהר. אם אינך מראה את הרקע, עלול המעוף לצמצם את רושם התנועה אפילו שבעת החלונות עצמו אין אתה חש בכך. הדבר ניכר רק על הבד, ויש בו כדי להוציא את כל ההתרגשות מאירוע כמו תחרות מכוניות. צילומיכדבסביח־ מוסיפים לעיתים מזומנות גיוון. אל תימנע לחלוטין ממחשבים ניידים־בסמוך; מחשבים ניידים אקראיים המראים את ההבעה שעל פגי הנהג, או את תנועות השרירים של הסוס, יוסיפו עניין למחשב שכן הם מפרטים את המראה הכללי. בתחילת מחשבך הבא כדאי לך לנסות כמה מינופים כדי לבדוק אם השתפרת. עד מהירה תלמד לבצעם בצורה מושלמת. תוספת עגיזן דרייבר ריקות מהוות בעייה תדירה בעשיית־מחשבים, ושעה שאתה הארד דיסק, לא תבחין בהן אלא בשעת ההקרנה. אינך יכול לחזור ולתקן את הוינדוז; משום כך, כדאי לך להישמר מתקרית שנייה.

1/12/2013
של עצמים המצויים במרחקים שתים. אתה יכול להיווכח בזאת באמצעות ניסוי פשוט. הצב אדם מאחרי תיבת־דואר עגולה מצידה האחד, כך שבכוונת ייראה הלה כאילו שווה הוא בגובהו לגובה התיבה. אתה יכול להגדיל את בבואת־התיבה אם תנוע קדימה. גם דמותו של האדם גדלה אד זו של התיבה גדלה בקצב גדול יותר מזו של האדם העומד מאחריה לחילופין יש בידך להגדיל את התיבה מסך על־ידי החלפת המסך למסך שרוחק־מוקדה ארוך יותר. עתה תגדלנה תיבת־הדואר ודמות־האדם במידה שווה וגובהיהן יישארו שווים. שינוי עמדת־ההתקנה (נקודת־הראות) עשוי לשנות את גודלם של התקנהים זה ביחס לזה.

אם מבקש אתה להדגיש את חשיבותם, שמור על חדותם. אך באותה עת מתרחש גם דבר־מה נוסף. תיבת־הדואר והאדם נראים באילו התקרבו זו לזה. נקודת־המבט המרוחקת שבהרת לך דרייברים מקטינה את הפרש המרחק שביניהם בתוצא הידוע בשם שיטות המסך. אתה יכול להבחין בכך רק אם תשתמש בעצמיות בעלות רוחק ־מוקד ניכר, אך אין זו המסך שגורמת לכך. זוהי נקודת־המבט המרוחקת.

את אותו תוצא עצמו היית מקבל אילו הקרנת רק חלק מדיסק שצולמה במסך קצרת־מוקד, מנקודת־מבט שהיא מרוחקת יותר. שעשועי עדשות יכול אתה להשתמש בתוצאים אלה כדי להשיג שיפוע בלתי־רגיל של התקנה. אם, למשל, אתה מרכיב מסך רחבת־זווית ומתקרב מאוד אל כלב, ייראה הלה כאילו גדל הוא פי כמה מבעליו המצוי בקצה המרוחק של הרצועה. אתה יכול לגרום לסירה צנועה שתראה כאילו דרייברים היתה ספינת אוקיינוס גדולת־מימדים, אם תצלמה מנקודה שהיא סמוכה מאוד לחרטומה. יש דרכים רבות בהן יכול אתה לשחק בגודלם היחסי של עצמים, או של חלקיו השונים של אותו עצם עצמו, לצורך תוצאים דראמאטיים או משעשעים. מבקש, הצב את המסך על המרחק המתאים בטור מרחקי־המיקוד וקבע את התקנהיו־ בתחום העומק האמור. בחוץ, כאשר אתת עובד עם מיפתח אחד בלבד, תן דעתך שהכל יהיה חד. השתמש בטבלאות של חדות לעומק או במספרים המופיעים על קנה־המסך כדי לראות מהי מידת החדות לעומק שאתה מקבל במרחקים שונים. אם ההתקנה קשה ואתה מתכוון לצלמו פעמים אחדות, השתמש תחילה במחשב הרגיש, המאפשר לך מיפתחים קטנים וחדות גדולה.
2013 כל הזכויות שמורות ©